اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

انجمن بین المللی تاریخ ریاضیات پروفسور رشدی راشد و دکتر ابرهارد کنوبلوخ را شایستۀ جایزۀ می سال 2017 دانست.
برنامۀ فعالیت‌های پژوهشی و همایش‌های داخلی و بین المللی تا چند سال آینده
در دوم و سوم خرداد ماه در پژوهشکده تاریخ علم با همکاری مرکز تحقیقات ملی فرانسه و پژوهشکده تاریخ علم برگزار شد.
این همایش دربارۀ تاریخ علومی چون زیست شناسی، زمین شناسی و جانورشناسی در تمدن اسلامی است و در پنج پنل برگزار می شود.
هفدهمین شمارۀ مجلۀ تاریخ علم منتشر شد.
دهمین شمارۀ مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران توسط مرکز میراث مکتوب منتشر شد.
دکتر امیرمحمد گمینی موفق به دریافت دو جایزۀ علمی بین المللی شد.
کاوه نیازی جنبه های مختلف این کتاب را کاوش کرده و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است.
تاریخ علم بخش مهمی از تاریخ عمومی است و آگاهی به آن باعث آشنایی با قسمتی از تاریخ ایران و تاریخ جهان می‌شود.
با سخنرانی اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دربارۀ دستاوردهای علمی خیام در ریاضیات
دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393
همایشی درباره‌ی بنیان های علمی و فلسفی و پیامدهای اجتماعی یکی از عظیم ترین و جنجالی ترین نظریه های علمی.
سیلوی نونی که از محققان فرانسوی علوم دوره اسلامی به ویژه طبیعیات این دوره است، طی سخنرانی خود در روز 29 فروردین...
گروه مطالعات راهبرد مرکز علم و فناوری فرهنگستان علوم برگزار می کند.
در این نشست اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دربارۀ آراء و دستاوردهای علمی خیام در زمینۀ ریاضیات و تقویم سخن...
هم زمان با روز جهانی نجوم در روز جمعه 8 اردیبهشت ماه، غرفه های متعدد نجومی با حضور انجمن های نجومی مختلف برپا شد.
نهمین شمارۀ مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام توسط مرکز میراث مکتوب منتشر شد.
دکتر حامد وحدتی نسب، دانش آموختۀ انسان شناسی پیش از تاریخ از دانشگاه ایالتی آریزونا – مؤسسه منشأ انسان، و دانشیار...
جلد دوم کتاب زندگی‌نامه علمی دانشمندان، به ویراستاری غلامحسین صدری افشار و دکتر محمد باقری توسط انتشارات علمی...
امیر‌محمد گمینی، نویسنده مقاله برگزیده سیزدهمین جشنواره نقد کتاب ضمن شرح مقاله خود با عنوان «علم، دین و خرافه در...

آموزش زبان آلمانی در پژوهشکدۀ تاریخ علم آموزش زبان آلمانی در پژوهشکدۀ تاریخ علم