نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار نقدوبررسی کتاب «دایره های مینایی» در مجلۀ Nazariyat

نقد و بررسی کتاب دایره های مینایی در مجلۀ Nazariyat


دکتر کاوه نیازی نویسندۀ کتاب  Quṭb al-Dīn Shīrāzī and the Configuration of the Heavens و از پژوهشگران تاریخ نجوم از دانشگاه استنفورد اخیراً کتاب دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی نوشتۀ امیرمحمد گمینی، از اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم، را نقد و بررسی کرده است.

این مقاله که در مجلۀ Nazariyat منتشر شده است، جنبه های مختلف این کتاب را کاوش کرده و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است.

 

این مقاله را از اینجا می توانید دانلود کنید.