نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اساتید

 

حسن امینی

دانشیار

تاریخ ریاضیات

ایمیل: hasanamini [at] ut.ac.ir

یونس کرامتی

استادیار

تاریخ ریاضیات، طب و داروسازی

ایمیل: ykaramati [at] ut.ac.ir

امیرمحمد گمینی

دانشیار

تاریخ نجوم در تمدن اسلامی و ورود علوم جدید به ایران و اسلام

ایمیل: amirgamini [at] ut.ac.ir

حنیف قلندری

دانشیار

تاریخ نجوم و ریاضیات

ایمیل: hanif.ghalandari [at] ut.ac.ir

ایرج نیک سرشت

استادیار

تاریخ قیزیک

ایمیل: nikseresht [at] ut.ac.ir