اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

به همت پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران در سه نشست 1- طبع، طبایع، تجربه و برهان؛ 2- ابن سینا و فلسفه طبیعی؛ 3-...
جمعه 7 اردیبهشت ماه همزمان با اختتامیۀ هفتۀ جهانی نجوم و در روز جهانی نجوم، انجمن ها و گروههای مختلف نجومی در برج...
با سخنرانی دکتر سیاوش شهشهانی و دکتر معصومی همدانی