اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

نهمین شمارۀ مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام توسط مرکز میراث مکتوب منتشر شد.
دکتر حامد وحدتی نسب، دانش آموختۀ انسان شناسی پیش از تاریخ از دانشگاه ایالتی آریزونا – مؤسسه منشأ انسان، و دانشیار...
جلد دوم کتاب زندگی‌نامه علمی دانشمندان، به ویراستاری غلامحسین صدری افشار و دکتر محمد باقری توسط انتشارات علمی...
امیر‌محمد گمینی، نویسنده مقاله برگزیده سیزدهمین جشنواره نقد کتاب ضمن شرح مقاله خود با عنوان «علم، دین و خرافه در...
گزارش کارگاه علمی (تصاویر)
شست نقد و بررسی کتاب «دایره‌های مینایی؛ پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی» نوشته دکتر امیر‌محمد گمینی، عضو...
آقای دکتر حنیف قلندری و آقای دکتر حسن امینی در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران جذب شدند.
سناریونویسی علمی، راستی و ناراستی علمی، ساختار مقاله و ارتباط آن با حقوق مخاطب، روش و معیارهای ارزیابی منابع،...
در روز های شنبه و یکنشبه 8 و 9 خردادماه 1395 به پیشنهاد دکتر حسین معصومی همدانی، از اعضای وابستۀ پژوهشکدۀ تاریخ...
آقای دکتر هوخدایک، از پژوهشگران با سابقۀ تاریخ علم اسلامی و از اعضای وابستۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم، از دانشگاه اوترخت...
گزارش شرکت در سی و پنجمین کنفرانس ابزارهای علمی در شهر استانبول (26 تا 30 سپتامبر 2016) امیرمحمد گمینی،...
این همایش با همکاری و مشارکت: پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و اتحادیه انجمن های علمی- آموزشی معلمان فیزیک...