برگزیده ها برگزیده ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

«نخستین ترجمه ی کتاب نجوم جدید از فرانسوی به فارسی در ایران عصر قاجار»

«نخستین ترجمه ی کتاب نجوم جدید از فرانسوی به فارسی در ایران عصر قاجار»


۲۱ دی ۱۳۹۹

 

ورود نجوم جدید به ایران

آشنایی با پژوهش‌های تاریخ علم در دانشگاه تهران
در این گفتگو درباره نخستین ترجمه یک کتاب نجوم جدید از زبان فرانسوی به فارسی در ایران صحبت کردیم.

 

ویدئوی این گفتگو را از اینجا می‌توانید مشاهده کنید.