برگزیده ها برگزیده ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معرفی شدند

برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معرفی شدند


۲۵ آذر ۱۳۹۹

روابط عمومی دانشگاه تهراندر بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری که به دلیل بحران ویروس کرونا با شرایط ویژه‌ای برگزار شد، با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه، از مجموع ۴۱ منتخب جشنواره ۱۰ نفر به‌صورت حضوری و دیگر برگزیدگان نیز به‌صورت مجازی مورد تقدیر قرار گرفتند.

اسامی برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری به شرح زیر است:
 

  • پژوهشگران پیشکسوت نمونه

دکتر آذرتاش آذرنوش، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دکتر محمد آشوری، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر عباس بازرگان هرندی، استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهندس محمود توسلی، استاد پردیس هنرهای زیبا، دکتر نصراله پورجوادی، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر علی اکبر عنایتی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر جلیل آقا راشد محصل، استاد پردیس دانشکده‌های فنی به‌عنوان «پژوهشگران پیشکسوت نمونه» معرفی و تقدیر شدند.

 

  • پژوهشگران برجسته

همچنین دکتر سید علی سید ابراهیمی، استاد پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر شمس‌الدین مهاجرزاده، استاد پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر سید هادی رضوی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر علی طاهری میرقائد، استاد دانشکده دامپزشکی و دکتر مجید سلیمانی دامنه، استاد پردیس علوم «پژوهشگران برجسته» این دوره از جشنواره بودند.

 

  • پژوهشگران نمونه

دکتر حمیرا مشیرزاده، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر سهیل محمدی توچائی، استاد پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر بابک سهرابی، استاد دانشکده مدیریت، دکتر رضا ضرغامی، استاد پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر محمد کابلی، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر علی غلامی، استاد مؤسسه ژئوفیزیک نیز به‌عنوان «پژوهشگران نمونه» معرفی و تقدیر شدند.

 

  • پژوهشگران جوان نمونه

دکتر عباس‌علی صابری، دانشیار پردیس علوم، دکتر امین هنرمند، دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دکتر سید فرشید چینی، استادیار پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر عباس روزبهانی، دانشیار پردیس ابوریحان، دکتر امیر محمد گمینی، استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دکتر سوگند قاسم‌زاده، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی، دانشیار دانشکده جغرافیا، دکتر عقیل شریف‌زاده، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دکتر مجتبی طحانی، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، دکتر مهدی پیری دمق، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر امین فرجی، استادیار پردیس فارابی «پژوهشگران جوان نمونه» بیست و نهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران بودند.

  • رساله‌های نمونه مقطع دکتری

در بخش «رساله‌های نمونه مقطع دکتری»، رساله دکتر زهرا بهادری جهرمی، دانش‌آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی به راهنمایی دکتر سعید حبیبا، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی با عنوان «شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها»؛ رساله دکتر ذبیح‌الله ترابی، دانش‌آموخته دانشکده جغرافیا به راهنمایی دکتر محمدرضا رضوانی، استاد دانشکده جغرافیا با عنوان «طراحی الگوی اکوتوریسم حامی فقرا (مورد: روستاهای منتخب شرق استان سمنان)؛ رساله دکتر مریم رضائیان به راهنمایی دکتر وحید نیکنام، استاد پردیس علوم با عنوان «مطالعه اثر متقابل تنش خشکی، کلسیم و پنکونازول بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی کلزا ( Brassica napus L )؛ رساله دکتر محمدمهدی عرب به راهنمایی دکتر کورش وحدتی، استاد پردیس ابوریحان با عنوان «پویش ژنومی تحمل به تنش خشکی و سازگاری محیطی در گردو» و رساله دکتر علی اصغر جاویدپرور به راهنمایی دکتر رضا نادری محمودی، دانشیار پردیس دانشکده‌های فنی با عنوان «بررسی مکانیزم بازدارنده‌های خوردگی بر پایه سریم و بنزایمیدازول جذب شده بر روی اکسید گرافن جهت کاربرد در پوشش اپوکسی» معرفی و تقدیر شدند.

 

  • پایان‌نامه‌های نمونه مقطع کارشناسی ارشد

در بخش «پایان‌نامه‌های نمونه مقطع کارشناسی ارشد» نیز پایان‌نامه یاسمن قیدر، دانش‌آموخته دانشکده مدیریت به راهنمایی دکتر مهدی شامی زنجانی، دانشیار دانشکده مدیریت با عنوان «ارائه چهارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان در سازمان‌ها»؛ پایان‌نامه علی شریفیان، دانش‌آموخته پردیس دانشکده‌های فنی به راهنمایی دکتر مجید بنی‌اسدی دانشیار پردیس دانشکده‌های فنی و دکتر مصطفی باغانی، دانشیار پردیس دانشکده‌های فنی با عنوان «شبیه‌سازی دینامیک مولکولی نانو لوله‌های کربنی فنری به منظور خواص سنجی نانوکامپوزیت‌‌ها» و پایان‌نامه شمسی سودمند مقدم، دانش‌آموخته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به راهنمایی دکتر محمد شریفی، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با عنوان «بررسی مصرف انرژی در فرآیند خشک‌کردن به‌لیمو با استفاده از یک خشک‌کن جریان پیوسته مجهز به سامانه پیش گرمایش خورشیدی» معرفی و تقدیر شدند.

 

  • کارشناسان و کتابخانه نمونه

دکتر اعظم آهنگر سله بنی، دانشکده علوم اجتماعی به‌عنوان کارشناس پژوهشگر نمونه و منیره طباطبایی، پردیس دانشکده‌های فنی و اعظم‌ا‌لسادات واقعه دشتی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نیز به‌عنوان کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه و همچنین کتابخانه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی به‌عنوان کتابخانه نمونه معرفی شدند.