برگزیده ها برگزیده ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

همایش کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی

همایش کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی


 

 در تاریخ سوم شهریورماه 1398 همایش کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی در محل پژوهشکده تا ریخ علم برگزار خواهد شد.