یونس کرامتی

 

ریاست پژوهشکده 

استادیار

تاریخ ریاضیات، طب و داروسازی

 ykaramati[at]ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

حسن امینی

استادیار

تاریخ ریاضیات

 hasanamini[at]ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

 

 

امیرمحمد گمینی

استادیار

تاریخ نجوم در تمدن اسلامی و ورود علوم جدید به ایران و اسلام

 amirgamini[at]ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

حنیف قلندری

استادیار

تاریخ نجوم و ریاضیات

hanif.ghalandari[at]ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

ایرج نیک سرشت

دانشیار

تاریخ و فلسفه علم-فیزیک

 nikseresht[at]ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما