نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار نقدوبررسی کتاب «دایره های مینایی» در مجلۀ Nazariyat

انتشار نقدوبررسی کتاب «دایره های مینایی» در مجلۀ Nazariyat


نقد و بررسی کتاب دایره های مینایی در مجلۀ Nazariyat


دکتر کاوه نیازی نویسندۀ کتاب  Quṭb al-Dīn Shīrāzī and the Configuration of the Heavens و از پژوهشگران تاریخ نجوم از دانشگاه استنفورد اخیراً کتاب دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی نوشتۀ امیرمحمد گمینی، از اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم، را نقد و بررسی کرده است.

این مقاله که در مجلۀ Nazariyat منتشر شده است، جنبه های مختلف این کتاب را کاوش کرده و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است.

 

این مقاله را از اینجا می توانید دانلود کنید.