نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جذب دو عضو جدید هیئت علمی در پژوهشکدۀ تاریخ علم

جذب دو عضو جدید هیئت علمی در پژوهشکدۀ تاریخ علم


جذب دو عضو جدید هیئت علمی در پژوهشکدۀ تاریخ علم

با موافقت شورای پزوهشکده تاریخ علم و دانشگاه تهران، دکتر حنیف قلندری و دکتر حسن امینی به عنوان هیأت علمی در پژوهشکده تاریخ علم جذب شدند. شایان ذکر است که هر دو نفر از اولین دانش آموختگان پژوهشکده هستند که مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ علم گرایش نجوم اسلامی اخذ کرده بودند. دکتر قلندری دکترای تاریخ علم در تمدن اسلامی خود را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 دریافت کرده است. دکتر امینی در سال 93 در رشته فلسفه علم در مقطع دکتری از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران فارغ التحصیل شده است. خلاصه‌ای از سوابق علمی دو عضو جدید هیأت علمی در زیر آمده است:

حنیف قلندری

سابقه تحصیلی:

کارشناسی ریاضیات(گرایش محض) دانشگاه علم و صنعت ایران،1384

کارشناسی ارشد تاریخ علم (نجوم در جهان اسلام) دانشگاه تهران،1386

دکتری تاریخ علم در تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1391

سوابق علمی و پژوهشی:

پروژۀ دورۀ کارشناسی: «اثر هال بر گروه‌های حل‌پذیر متناهی» با راهنمایی خانم دکتر زهره مستقیم، نمرۀ پروژه: 19

پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد:«زبدةالهیئة خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق» با راهنمایی دکتر موسی اکرمی و مشاورۀ دکتر حسین معصومی همدانی، نمرۀ پایان‌نامه: 19

رسالۀدورۀ دکتری: «بررسی سنت نگارش آثار هیئت در دوران اسلامی به همراه تصحیح،ترجمه، شرح و پژوهش تطبیقی کتاب منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک، نوشتۀ بهاءالدین خرقی» با راهنمایی دکتر حسین معصومی همدانی و مشاورۀ دکتر محمد باقری، نمرۀ پایان‌نامه: 75/19

سوابق علمی - اجرایی

عضو هیأت علمی موزۀ علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (از تیر ماه سال 1392 تا شهریورماه 1395)

سرپرست گروه تاریخ علم موزۀ علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (از مهر ماه 1392 تا شهریور ماه 1395)

سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری موزۀ علوم و وفناوری جمهوری اسلامی ایران (از بهمن ماه 1392 تا مرداد ماه 1394)

معاون دکتر حسین معصومی همدانی در بخش علوم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (از فروردین ماه سال 1392 تا کنون)

دستیار دکتر حسین معصومی همدانی در بخش علوم مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (از اردیبهشت ماه سال 1387 تا فروردین ماه 1392)

ویراستار علمی و مدیر داخلی مجلۀ علمی-پژوهشی تاریخ علم (از 1388 تا کنون)

همکاری با گروه فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی در نگارش زندگی‌نامۀ دانشمندان مسلمان و نگارش مقالات: «ابوسهل کوهی»، «ابوسعید سجزی»، «ماهانی»، «جابر بن افلح اشبیلی»، «ابو جعفر خازن» و «هندسه». (سال 1385؛ برخی از این مقالات در شماره‌های مجلۀ کتاب ماه علوم و فنون در سال‌های 1388 و 1389 منتشر شده‌اند)

همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع‌آوری قصه‌های علمی دانشمندان مسلمان از میان آثار ادبی (سال 1385)

مقالات تألیفی

در مجلات علمی-پژوهشی

مجلۀ تاریخ علم

مقالۀ «افلاک به منزلۀ اجسام حقیقی، بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت دوران اسلامی» شمارۀ دهم، 1391

مجلۀ آیینه میراث

مقالۀ «عبدالجبار خرقی و آثار او در هیئت»، سال دهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1391 (پیاپی 51)

در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

جلد 16:تنوخی، ابوعبداللّه محمد؛ تئوفراستوس (گیاه‌شناسی-آثار علوی)

جلد 17:جابر بن افلح؛جانورشناسی؛ جَبَلی، محمد بن عبدون

جلد 18:جزری؛جماد؛ جمال‌الدین صاعد ترکستانی

جلد 19:چتکه؛ چغمینی

جلد 20:حافظ اصفهانی، محمد مولا

جلد 21:حمل؛ حوت؛ حوا و حیه

جلد 22: خرقی

دو مقالۀ ساعت (clock) و هیئت (Cosmology)در ترجمۀ انگلیسی دائرةالمعارف منتشر شده‌اند.

در دانشنامۀ شبه قاره

بخش «علوم دقیق»مقالۀ «شبه قاره»

در تاریخ جامع

مقالات «جانورشناسی»، «علم هیئت» و «علم الحیل»

در فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی (انتشارات سروش)

جلد 2:تاریخ و فرهنگ ایراناثر محمد محمدی ملایری

جلد 3:الحیوان ارسطو؛الحیل بنوموسی

در کتاب ماه علوم و فنون

ابوسعید سجزی (خرداد 1388)؛ ابوجعفر خازن (شهریور 1388)؛ جابر بن افلح (مرداد 1389)؛ زندگی‌نامه و کارنامۀ علمی نصیرالدین طوسی (خرداد 1390)؛ مروری بر سنت نگارش آثار هیئت نزد دانشمندان اسلامی (تیر 1390)؛ معرفی کتاب‌های تاریخ علم غرب (تیر 1390) و هندسۀ اعداد (شهریور 1390) برای همین مجله

در مجلۀ میراث علمی

معرفی کتاب:

سال اول، شمارۀ نخست، بهار و تابستان 1391ش، ص83-85.

سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1394، ص126-132؛ ص149-153.

تألیف و تصحیح کتاب

ابن‌سینا واضع قانون شفا، در مجموعۀ اندیشه‌مندان ایران و اسلام، تهران، انتشارات همشهری، 1388

خواجه نصیرالدین طوسی حکیم قدوسی، در مجموعۀ اندیشه‌مندان ایران و اسلام ، تهران، انتشارات همشهری 1392

نوشتن دو مقاله در مجموعۀ کتاب پژوهش‌هایی در تاریخ علم، یکی با عنوان «زندگی‌نامۀ ابن‌یونس موصلی» با همکاری آقای یونس کرامتی و دیگری با عنوان «درسنامه‌ای در هیئت از نصیرالدین طوسی»، منتشر شده در سال 1390

ترجمه

ترجمۀ مقاله‌ای با عنوان «جفت طوسی در کتاب اُکَر نیکول اورم» از کلودیا کورن که در مجموعۀ استاد بشر در سال 1391 توسط انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است

ویرایش کتاب

نشانه‌شناسی زبان و هنر، گردآوری و ترجمه محمدرضا احمدخانی، تهران، نشر گمان، 1393

شرکت در همایش (به همراه ارائه مقاله)

حضور در پنجمین همایش اتحادیۀ معلمان فیزیک در بارۀ نقش دانشمندان اسلامی در پیشرفت علوم تجربی که در خرداد ماه 1395 در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهرانبرگزار شد با چکیده‌ای با عنوان «ابن هیثم و نورشناسی».

حضور در سومین همایش اتحادیۀ معلمان فیزیک در بارۀ نقش دانشمندان اسلامی در پیشرفت علوم تجربی که در خرداد ماه 1393 در اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، برگزار شد با چکیده‌ای با عنوان «مراتب کیهان: بررسی نقدهای دانشمندان مسلمان به ترتیب سیارات در نظام بطلمیوسی».

حضور در همایش کوشیار گیلانی که در اسفند ماه 1392 در رشت، دانشگاه گیلان، برگزار شد. در این همایش سخنرانی پنجاه دقیقه‌ای با موضوع «مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجومفرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت» ارائه شد.

حضوردر همایش میراث علمی کوشیار گیلانی که در اسفند ماه 1392 در تهران برگزار شد با چکیده‌ایبا عنوان «مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جوامع علم النجومفرغانی: مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت»

حضور در همایش دانشجویی تاریخ و فلسفۀ علم که در اسفند ماه 1391 در تهران برگزار شد با چکیده‌ای با عنوان «بررسی دلایل در نظر گرفتن افلاک متعدد برای توجیه حرکات سیارات و تعداد آنها در آثار هیئت دورۀ اسلامی»

حضور در همایش میراث علمی وفرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی که در اسفند ماه 1389 در تهران برگزار شد با مقاله‌ای با عنوان «انسان روی ماه: مسألۀ لکه‌های ماه از ابن‌هیثم تا نصیرالدین طوسی». (به عنوان مؤلف دوم)

حسن امینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف،1383

کارشناسی ارشد تاریخ علم(گرایش نجوم در اسلام) دانشگاه تهران،1387

دکتری فلسفه علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،1393

سوابق علمی و پژوهشی:

کتاب‌های ترجمه شده                                                                                                              

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی                                                                                        

امینی، حسن. "تعبیر کروی هندسۀ مسطحه در بخش هندسی الاشکال الکریه منلائوس." تاریخ علم 11، 1 (1392): 31-46.

همایش‌های بین المللی                                                                                                       

امینی، حسن. "مقدمات طبیعی علم هیأت." همایش بین المللی فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز،، آبان 19-22، 1388.

همایش‌های داخلی                                                                                                               

امینی، حسن. "تاریخ ریاضیات و آموزش ریاضیات." روز جهانی علم، تهران، آبان 4-9، 1392.

امینی، حسن. "روش اندیشیدن و آموزش علم." روز جهانی علم، تهران، آبان 16-20، 1395.