نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خانم دکتر سیلوی نونی: ابوالبرکات بغدادی ناقد ارسطو و ابن سینا بود.

خانم دکتر سیلوی نونی: ابوالبرکات بغدادی ناقد ارسطو و ابن سینا بود.


خانم دکتر سیلوی نونی: ابوالبرکات بغدادی ناقد ارسطو و ابن سینا بود.

سیلوی نونی که از محققان فرانسوی علوم دوره اسلامی به ویژه طبیعیات این دوره است، طی سخنرانی خود در روز 29 فروردین 1396 در پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران گفت: ابوالبرکات بغدادی دانشمند و حکیم قرن ششم هجری قمری در بحث طبیعیات منتقد ارسطو و ابن سینا بود.

وی در همین رابطه افزود: بیشتر تاریخ‌نگاران غربی بر این باورند که اولین کسی که ارسطو را نقد کرد، گالیله بود و در طول این بیست قرن هیچ تحولی در فیزیک ارسطو مشاهده نمی‌شود.

این محقق فرانسوی که از سوی پژوهشکده تاریخ علم دعوت به سخنرانی شده بود، در همین رابطه ادامه داد: این در حالی است که باید از ابوالبرکات که در قرن 5 و 6 ق/11و12م در بغداد زندگی می کرد به عنوان یکی از منتقدان طبیعات ارسطو و ابن سینا نام برد.

وی در ارتباط با بخشی از انتقادهای ابوالبرکات بغدادی به فیزیک ارسطو گفت: ارسطو و مشائیان زمان و مکان را مرتبط با جسم تعریف و درک می کردن این در حالی است که از نظر ابوالبرکات زمان و مکان مطلق و امری پیشینی یعنی متافیزیکی هستند.

سیلوی نونی گفت: ابوالبرکات بغدادی ضمن مطالعه جالینوس تحت تاثیر رازی بوده و به همین دلیل از سوی مخالفینش متهم به اتمیسم بود.

سیلوی نونی (Sylvie Nony) معلم فیزیک و محقق در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) - آزمایشگاه اِسفر (SPHèr)  می باشد. وی درسال 2010 از رساله دکتری خود در دانشگاه پاریس 7-دونی دیدرو (Paris-Diderot/Paris 7) زیر نظر استاد احمد حسناوی (َ Ahmed Hasnaoui) و رجیس مورلون (R. Morelon) دفاع کرد. عنوان رساله دکتری وی Abū l-Barakāt al-Baghdādī, une physique de la variation du mouvement à Bagdad, au XIIe siècle بود که در سال 2016 در انستیتو فرانسوی معماری شرقی در قاهره تحت عنوان " تغییرات حرکت : ابوالبرکات بغدادی یک فیزیک دان در بغداد قرن6 ه./12م" منتشر و در اختیار دوستداران تاریخ علم دوره اسلامی قرار گرفت.

هبةاللّه علی بن ملکا ابوالبرکات بغدادی، پزشکان و فیلسوفانِ سده پنجم و ششم هجری بود که فلسفه‌ای مستقل داشت. ابوالبرکات بیشتر به لقب اوحدالزمان شهرت دارد. از وی آثار زیادی بجای مانده است که مهمترین آن المعتبر فی الحکمة است. طبیعیات ابوالبرکات بخشی از این کتاب است.