نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت دو جایزۀ علمی بین المللی توسط یکی از اعضای هیئت علمی

دریافت دو جایزۀ علمی بین المللی توسط یکی از اعضای هیئت علمی


دریافت دو جایزۀ علمی بین المللی توسط یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم

دکتر امیرمحمد گمینی موفق به دریافت دو جایزۀ علمی بین المللی یکی از سوی «شاخۀ علم و تکنولوژی» انجمن بین المللی تاریخ و فلسفۀ علم و تکنولوژی در اروپا و دیگری از سوی بنیاد احسان‌اوغلو در ترکیه شده است.

 

این دو جایزه در کشور برزیل و در حاشیۀ بیست و پنجمین کنگرۀ بین المللی تاریخ علم و تکنولوژی در شهر ریو دو ژانیرو (24-29 جولای 2017) به خاطر پایان‌نامۀ دکتری ایشان با عنوان «جایگاه و آرای قطب الدین شیرازی در علم هیئت» در بخش جایزۀ پژوهشگر جوان به دکتر گمینی اهدا شده است. این پایان‌نامه با راهنمای دکتر حسین معصومی همدانی و در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران نگاشته شده است.

 

امیرمحمد گمینی در کنار پروفسور اکمل الدین احسان‌اوغلو

لازم به ذکر است که همین پایان نامه قبلاً موفق به کسب مقام برگزیدۀ هشتمین دورۀ جایزۀ فارابی در گروه تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی نیز شده بود.

کتاب دایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی نیز از آثار دکتر گمینی است که در سال 96 و ملهم از پایان نامۀ ایشان منتشر شده است.