نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست علمی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

دومین نشست علمی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری


دومین نشست علمی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

در این نشست که در دانشگاه نیشابور برگزار می شود، اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دربارۀ آراء و دستاوردهای علمی خیام در زمینۀ ریاضیات و تقویم سخن خواهند گفت.