اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی دکتر ژاک سزیانو (استاد تاریخ علم) در پژوهشکده

سخنرانی علمی دکتر ژاک سزیانو (استاد تاریخ علم) در پژوهشکده


نشست علمی با سخنرانی دکتر ژاک سزیانو (استاد تاریخ علم) در پژوهشکده

آقای دکتر ژاک سزیانو (Jacques- Sesiano ) استاد دانشگاه پلی تکنیک لوزان- سوئیس که متخصص حوزه ریاضیات به ویژه تاریخ جبر در قرون میانه است، در سفر یک هفته ای خود به ایران، به همت پژوهشکده تاریخ علم و با مشارکت مرکز پژوهشی میراث مکتوب، برای دانشجویان و علاقه مندان به تاریخ علم سخنرانی علمی خواهند داشت.

موضوع سخنرانی: «رساله عزّالدین زنجانی در باره مربع های وفقی»

زمان: سه شنبه ۹۴/۲/۲۹  ساعت  ۱۵/۳۰ بعد از ظهر

مکان: پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران