نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غرفۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم در مراسم روز جهانی نجوم

غرفۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم در مراسم روز جهانی نجوم


غرفۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم در مراسم روز جهانی نجوم

جمعه 7 اردیبهشت ماه همزمان با اختتامیۀ هفتۀ جهانی نجوم و در  روز جهانی نجوم، انجمن ها و گروههای مختلف نجومی در برج میلاد با برپایی غرفه هایی میزبان علاقه مندان به دانش نجوم و ستاره شناسی بودند. پژوهشکدۀ تاریخ علم نیز در غرفۀ تاریخ علم با به نمایش گذاشتن ماکت‌هایی از ابزارهای رصدی کهن تلاش کرد تا مراجعه کنندگان را با دنیای نجوم قدیم و شیوه های رصد اجرام در آن دوران آشنا سازد. هم زمان با برپایی غرفه های متعدد، سخنرانی های مختلفی نیز برگزار شد که در یکی از این سخنرانی ها دکتر امیر محمد گمینی، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دربارۀ بدفهمی های تاریخ علم به سخنرانی پرداخت. هدف اصلی از این سخنرانی دعوت همگان به شناخت حقیقی دستاوردهای تمدن اسلامی بدون افراط و تفریط بود.

تهیه و تنظیم: زینب سیار