نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پژوهشکده جدید

معرفی پژوهشکده جدید


پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران در سال 1375 با کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری تأسیس شد و در سال 1378 موفق به اخذ موافقت قطعی شد و دارای اساسنامة مصوب است. هدف اصلی پژوهشکده «پژوهش و آموزش در زمینة تاریخ علوم در دورة اسلامی» است. چهار گروه پژوهشی ـ آموزشی شامل: تاریخ ریاضی، تاریخ نجوم، تاریخ پزشکی و داروسازی و تاریخ فیزیک و فناوری گروه‌های مصوب مرکز است. ادامه...