نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست بین المللی موضوعاتی در تاریخ ریاضیات یونانی و اسلامی

نشست بین المللی موضوعاتی در تاریخ ریاضیات یونانی و اسلامی


    

نشست بین المللی موضوعاتی در تاریخ ریاضیات یونانی و اسلامی طی دو روز درمحل  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار شد. گزارش این نشست متعقبا منتشر خواهد شد.