نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش بین‌المللی علم، جامعه و سیاست: رویکردهای نظری و تاریخی

همایش بین‌المللی علم، جامعه و سیاست: رویکردهای نظری و تاریخی


علم و جامعه پیوندی ناگسستنی دارند، علم در بستر و متأثر از نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرد و به‌نوبة خود بر آنها اثر می‌گذارد. اینکه میزان و نحوة این دادوستد تا چه حد و چگونه است البته موضوعی مناقشه‌برانگیز است. علم و سیاست نیز به‌ویژه در دوران جدید پیوندهایی ناگسستنی دارند؛ علم منبع قدرت است و سیاست عرصة تقسیم قدرت، پس دانشمندان و سیاستمداران ناگزیر در گره‌گاه‌هایی مهم، آن هم در حضور دیگر بازیگران اجتماعی، با هم روبه‌رو می‌شوند.

هدف از برگزاری همایش «علم، جامعه، سیاست: رویکردهایی نظری و تاریخی» توصیف، صورت‌بندی، تحلیل و تبیین انواع تعاملاتی است که میان سه حوزة علم، جامعه و سیاست، در بستر تاریخ ایران و جهان، وجود دارد. این برنامه دعوتی است از مورخان و فیلسوفان علم و فناوری، جامعه‌شناسان علم و فناوری، سیاستگذاران علم و فناوری، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، متخصصان اخلاق علم و فناوری، متخصصان مطالعات علم و فناوری، اقتصاددانان و همة دیگر محققانی که به بررسی نظری و/یا تاریخی تعامل این سه حوزه علاقه‌مندند. مطالعة موردی انواع تعامل‌ها میان علم، جامعه و سیاست در جهان اسلام و ایران، چه در دوران‌های گذشته و چه در زمان حاضر، مطالعة موردی انواع اثرگذاری‌ها و اثرپذیری‌های علم و سیاست و بررسی و ارائة چارچوب‌هایی نظری برای مطالعة تعامل این سه حوزه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

 

محورهای پیشنهادی:

بررسی‌های تاریخی و مطالعات موردی انواع تعامل‌ها میان نهاد علم و علم‌ورزان از یک سو و نهادهای اجتماعی و قدرت از سوی دیگر، در بستر تاریخ جهانی علم، تاریخ علم در دوران اسلامی و تاریخ علم در ایران معاصر (مانند: نقش سنت وقف در تحولات نهادی علم، نقش دولت‌ها در تشکیل و سیاستگذاری دانشگاه‌ها، نقش دولت‌ها در نگارش کتاب‌های درسی، نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در جهت‌گیری‌های علمی، نقش علم در کسب اقتدار سیاسی و/یا تبلیغات سیاسی، نقش علم در هویت‌سازی ملی و ...)

بررسی‌های تاریخی و مطالعات موردی انواع تعامل‌ها میان فناوری‌های گوناگون از یک سو و نهادهای اجتماعی و قدرت از سوی دیگر، در بستر تاریخ جهانی فناوری، تاریخ فناوری در دوران اسلامی و تاریخ فناوری در ایران معاصر (مانند: نقش فناوری‌های گوناگون در تغییر نگرش‌‌های اجتماعی، نقش نهادهای قدرت در تقویت و تضعیف انواع فناوری‌ها، نحوة اثرگذاری ملاحظات اخلاقی بر انواع فناوری‌ها، نقش فناوری‌ها در شکل‌دهی به نظریه‌های اخلاقی و ...)

بررسی‌های نظری انواع تعامل‌ها میان علم و فناوری از یک سو و نهادهای اجتماعی و قدرت از سوی دیگر (مانند: مبانی نظری مطالعات اجتماعی علم و فناوری، مبانی تاریخ‌نگاری اجتماعی علم و فناوری، مبانی نظری سیاستگذاری علم و فناوری و ...)

 

همایش بین‌المللی علم، جامعه و سیاست: رویکردهای نظری و تاریخی

زمان:

13 و 14 اسفند 1398

دبیر علمی: دکتر حسین شیخ‌رضایی

دبیر اجرایی: محمد عواطف رستمی

رئیس همایش: مسعود صادقی

برگزار کنندگان:

 1. پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

 2. موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

 

محورها: (جنبۀ نظری و جنبۀ تاریخی)

 1. جامعه‌شناسی علم ٫ تاریخ اجتماعی علم

 2. سیاست علم

 3. اقتصاد علم

 4. رابطۀ علم و ارزش

 5. رابطۀ علم و ایدئولوژی

سخنرانی‌ها٫ مقالات:

افراد:‌

 1. دکتر حسین معصومی همدانی

 2. دکتر شاپور اعتماد

 3. آقای سهند ستاری

 4. امیرمحمد گمینی

 5. دکتر حنیف قلندری

 6. دکتر حسن امینی

 7. دکتر سجاد نیک‌فهم

 8. دکتر کیوان الستی

 9. دکتر حسین شیخ رضایی

 10. دکتر یونس کرامتی

 11. دکتر ابوتراب یغمایی

 12. دکتر میثم محمدامینی (علم و فمینیسم)

 13. دکتر امیراحسان کرباسی‌زاده

 14. دکتر حسن امیری آرا

 15. دکتر هادی جرأتی

 16. دکتر یوسف ثبوتی

 17. دکتر آرش موسوی

 18. آقای حسین فراستخواه

 19. دکتر مهدی هاتف

 20. دکتر لاله قدکپور

 21. دکتر علی پایامحمد رضا اسمخانی

 22. دکتر علی معظمی

 23. آقای یاسر خوشنویس

 24. دکتر مقدم حیدری

 25. خانم نهال نفیسی (انسان‌شناسی پزشکی)

 26. خانم مهدیه توکل

 27. دکتر مصطفی مهرآیین

 28. دکتر سیاوش شهشهانی

 29. آقای متین غفاریان

 30. دکتر سیروس شایق (علم در شکل‌گیری ایران مدرن) (Cyrus Schayegh)

 31. مازیار لطف‌علیان

 32. دکتر حامد بیکران بهشت

 33. خانم سحر کوثری

 34. دکتر رضا حافظی

 35. دکتر فرتاش

 36. دکتر امید کریم زاده

 37. دکتر هادی نیل فروشان

 38. دکتر رسول جعفریان

 39. دکتر هرمز ابراهیم زاده