نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش بین المللی علم، مدرنیته و محیط زیست برگزار شد.

همایش بین المللی علم، مدرنیته و محیط زیست برگزار شد.


 

همایش بین المللی علم، مدرنیته و محیط زیست با عنوان فرعی " سنجش مدرنیته! دیدگاه تهران" به سرپرستی رضا حائری و مارتین گینار و سرپرستی علمی برنولاتور برگزار شد. 

این همایش توسط پژوهشکده تاریخ علم و با همکاری بنیاد پژمان طی چهار روز7-10 اردیبهشت ماه 1398 برگزار شد.