نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش روز داروین: از داروین و دربارۀ داروین/ میراث داروین

همایش روز داروین: از داروین و دربارۀ داروین/ میراث داروین


همایش روز داروین: از داروین و دربارۀ داروین/ میراث داروین

زمان: یکشنبه 27/11 و دوشنبه 28/11/98 (Feb 16 , 17, 2020)

دبیر علمی: دکتر رضا ندرلو

دبیر اجرایی: آقای معمار صادقی

رئیس همایش: مسعود صادقی

برنامه جانبی:

نمایشگاه کتاب (دعوت از ناشرین برای کتاب‌های تکاملی)

 

سخنرانی‌ها٫ مقالات:

1.      منشأ گونه‌ها: آرش رئیس بهرامی

2.      تبار آدمی و انتخاب جنسی: کیارش طبی

3.      ابراز هیجانات در‌آدمی و حیوانات: آرزو اسماعیل‌زاده حکیمی

4.      زندگی من (زندگی‌نامه خودنوشت): راضیه حسینی

5.      سفرنامه: محمدرضا معمارصادقی

6.      مکاتبات داروین: آقای میرزایی

7.      بارناکل‌ها: دکتر ندرلو؛ دکتر شهدادی

8.      دستنامه پژوهش علمی: دکتر عطاء کالیراد

9.      دیرینه‌شناسی: عرفان خسروی

10.  زمین‌شناسی: آقای مهدی محمدی

11.  انتخاب طبیعی: خانم توسلی؟

12.  دفترچه یادداشت‌های داروین:‌ دکتر حامد وحدتی‌نسب

13.  آثار گیاه‌شناسی داروین: خانم دکتر شکوه کرمانی

14.  بنیادهای کتاب منشأ گونه‌ها: محمد معصومی

15.  مقاله داروین والاس: کاوه فیض‌اللهی

16.  مفهوم تکامل تا 1872: امیرمحمد گمینی

17.  داروینیسم در فرانسه: خانم دکتر انواری

18.  داروینیسم در آمریکا: خانم دکتر آقایی

19.  انقلاب داروینی در زیست‌شناسی: مهدی صادقی

20.  انقلاب داروینی در فلسفه: معصومه شاگردی (دیدگاه مایکل روس)؛ دکتر هادی صمدی( از دیدگاه جان دیولی)

21.  انقلاب داروینی در اخلاق: حسن میانداری

22.  انقلاب داروینی در الهیات: دکتر حسن حسینی