نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی

همایش کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی


 

 در تاریخ سوم شهریورماه 1398 همایش کیهان شناسی و هیئت نگاری در تمدن اسلامی در محل پژوهشکده تا ریخ علم برگزار خواهد شد.