اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی- اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی- اسلامی در پیشبرد علوم تجربی


این همایش با همکاری و مشارکت: پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و اتحادیه انجمن های علمی- آموزشی معلمان فیزیک ایران در محل دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به آدرس: تهران، تقاطع خ شهید مفتح و خ شهید مطهری، سالن شهید مفتح برگزار می گردد.

زمان: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸

محورهای همایش:

- بررسی فعالیت های دانشمندان ایرانی- اسلامی در حوزه علوم تجربی

- اهمیت روزآمد کردن برخی متون کهن دانشمندان ایرانی- اسلامی و بازتاب آن در کتاب های درسی مدارس و دانشگاهها

بررسی تاثیر دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشرفت علوم و فنون در جهان

- نقد و بررسی دیدگاههای علمی دانشمندان ایرانی - اسلامی

- نگاه نقادانه بر علوم تجربی دانشمندان ایرانی - اسلامی و ارتباط آن با علوم نوین

- بررسی تاثیر دیدگاهها و ترجمه آثار دانشمندان ایرانی- اسلامی بر دانشمندان عصر میانه اروپا