نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی پژوهشکده تاریخ علم

سخنرانی‌ها، نشست‌های علمی، سمینارها و همایش‌ها

1.      نشست علمی ملی «تاریخ‌نگاری علم: نظریه و روش»؛ دی ماه 96

2.      نشست علمی ملی «تاریخ طبیعیات در جهان اسلام»؛ 8 و 9 اسفند 96 (مقالات تا 15 بهمن)

3.      سمینار بین‌المللی «تاریخ ریاضیات: بزرگداشت دکتر رشدی راشد» با همکاری CNRS؛ 18 و 19 اردیبهشت 97

4.      نشست علمی ملی «تاریخ معماری در جهان اسلام»؛ 25 خرداد 1397

5.      همایش بین‌المللی «کیهان‌شناسی و هیئت‌نگاری در تمدن اسلامی»، با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل؛ مهر 97

6.      نشست علمی ملی «تاریخ منطق»، آذرماه 1397

7.      نشست علمی ملی «متون علمی به زبان فارسی»؛ سال 97

8.      نشست علمی ملی «تاریخ طب و داروسازی در جهان اسلام»؛ سال 97

9.      نشست علمی ملی «تاریخ موسیقی در جهان اسلام»؛ سال 97

10.  همایش «تقابل با علوم دقیقه در تمدن اسلامی»؛ سال 98

11.  همایش بین‌المللی «تاریخ علوم طبیعی در تمدن ایران و اسلام»؛ سال 98

12.  همایش بین‌المللی «علم در تبادل فرهنگی: ایران و هند»، با همکاری INDOPERSICO؛ سال 98

13.  همایش بین‌المللی «علم در عصر صفوی»؛ سال 99

14.  همایش ملی «ابزارآلات علمی در تمدن اسلامی»؛ سال99

15.  همایش ملی «نهادهای علمی و تاریخ اجتماعی علم در تمدن اسلامی»؛ سال 99

16.  همایش بین‌المللی «علم در عصر تیموری»؛ 1400

17.  نشست علمی ملی «تلاقی علوم قدیم و جدید در دارالفنون: عبدالغفار نجم‌الدوله»

18.  همایش ملی «زکریای رازی»

19.  همایش ملی «ابوریحان بیرونی»

20.  همایش بین‌المللی «علم در تبادل فرهنگی: ایران و عثمانی»؛ با همکاری ترکیه

21.  همایش ملی «حکیم عمر خیام»