نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

پایان نامه های پژوهشکده تاریخ علم

دانلود چکیده ها

پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

ملاحظات

 1.  

مبانی ریاضیات و کاربردهای اسطرلاب با تأکید بر متون کهن؛ تسطیح الاسطرلاب محیی الدین مغربی

سید محمد مظفری

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر هادی عالم زاده

دفاع شده

 1.  

آموزش ریاضی در دارالفنون (عصر قاجار)

محمد پسندیده

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا رکنی

دفاع شده

 1.  

رساله الزبدة فی الهیئة خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق

حنیف قلندری

دکتر موسی اکرمی

دکتر حسین معصومی همدانی

دفاع شده

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح باب ششم (محلول ها) کتاب الریاض ‌‌الکبیر منسوب به جابر بن حیان

سعید اکبری شاد

دکتر جعفر آقایانی چاوشی و حسین مهدوی

دکتر قیس آل قیس

دفاع شده

 1.  

الرساله المعینیه خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق

حسن امینی

دکتر ایرج نیکسرشت

دکتر حسین معصومی همدانی

دفاع شده

 1.  

سلّم السماء: تصحیح، ترجمه و تحقیق

حمید بهلول

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر محمد باقری و

دکتر سید جمال موسوی

دفاع شده

 1.  

تحلیل روش ابوریحان بیرونی در محاسبه تسییر [ویرایش، ترجمه و شرح باب پنجم از مقاله یازدهم قانون مسعودی]

حسین روح ‌‌اللهی

دکتر محمد باقری

آقای حمیدرضا گیاهی یزدی

دفاع شده

 1.  

شرح و تصحیح رساله البدیع فی علم ‌‌الحساب از مسعود بن احمد خاصبکی

مرجان خان ‌‌بیگی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر موسی اکرمی

دفاع شده

 1.  

نظریه جزء لایتجزی در طبیعیات فخرراژی

بنفشه افتخاری

دکتر موسی اکرمی

دکتر حسین معصومی همدانی

دفاع شده

 1.  

ویرایش متن عربی، ترجمه فارسی و شرح باب چهارم از مقاله پنجم مفتاح الحساب غیاث ‌‌الدین جمشید کاشانی

محمدرضا عرشی

دکتر محمد باقری

دکتر محمدقاسم وحیدی اصل و

دکتر غلامرضا جمشید ‌‌نژاد

دفاع شده

 1.  

تناسب در ریاضیات هندی: تصحیح، ترجمه و شرح مقاله «فی راشیکات الهند» ابوریحان بیرونی

مهدی کاوه یزدی

دکتر محمد باقری

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح فصل اول از کتاب البصائر فی علم المناظر کمال‌الدین فارسی

مریم فرحمند

دکتر معصومی همدانی

دکتر توسلی

دفاع شده

 1.  

مدل سیاره ‌‌ای قطب ‌‌الدین شیرازی برای سیارات علوی (زحل، مشتری و مریخ) بر اساس کتاب اختیارات مظفری

امیرمحمد گمینی

دکتر معصومی همدانی

آقای حمیدرضا گیاهی یزدی

دفاع شده

 1.  

شرح حال مهندسان دورۀ اسلامی

رحیم سودانی

دکتر نیک ‌‌سرشت

دکتر محمدجواد ناطق

دفاع شده

 1.  

تناهی ابعاد در جهان اسلام

سجاد هجری

دکتر سید حمید طالب ‌‌زاده

دکتر موسی اکرمی

دفاع شده

 1.  

کتاب فی جرمی النیرین و بعدیهما لارسطرخوس: تصحیح، ترجمه و شرح

حمید پروانه چلارسی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

اسطرلاب خطی، ساختار و کاربرد

سجاد نیک فهم

خوب ‌‌روان

دکتر محمد باقری

دکتر حسین معصومی همدانی

دفاع شده

 1.  

البصائر فی علم المناظر: ویرایش، ترجمه و شرح فصل دوم

محسن دهش

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

مبحث رؤیت هلال در قانون مسعودی: تصحیح، ترجمه و شرح باب ۱۴ از مقالت هشتم

حسین شیرازی حاجی میری ها

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول و

دکتر علیرضا موحدنژاد

دفاع شده

 1.  

ویرایش و شرح باب سوم و چهارم و پنجم نسخه فارسی کتاب کشف القناع عن اسرار شکل القطاع خواجه تصیرالدین طوسی

یونس مهدوی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمدباقری

دفاع شده

 1.  

زیج اشرفی؛ تصحیح، شرح و تحقیق بر نخستین مقاله زیج اشرفی در معرفت تواریخ

محمد طالب ‌‌رجبی

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

ترجمه و تحقیق منازل قمر نزد اعراب و هندوان بر اساس قانون مسعودی و ماللهند

حبیب لله جعفری

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

آثار و آراء قوشچی در نجوم

صادق شهریار

دکتر نیک سرشت

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دفاع شده

 1.  

علم میزان نزد جابر بن حیّان

محمد جوهرچی

دکتر رضا کوهکن

دکتر ایرج نیک ‌‌سرشت

دفاع شده

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح تحریر اکراتئودوسیوس تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

معصومه امیری مقدم

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

مقایسۀ آراء فارابی و ابن خلدون در طبقه بندی علوم ریاضی و طبیعی

رضا محمدی ‌‌نسب

دکتر موسی اکرمی

دکتر ایرج نیک سرشت

دفاع شده

 1.  

رساله مناظر و مرایا اثر قاسم علی قاینی

مرجان اکبری

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد و دکتر گیاهی یزدی

دفاع شده

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح کتاب القرانات منسوب به کوشیار بن لبّان گیلی

مینا مزیدی

دکتر محمد باقری

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دفاع شده

 1.  

پژوهشی در باره اسطرلاب زورقی

سید جوادحسینی طباطبایی

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

بررسی ساز و کارهای ساعت های آبی به انضمام ترجمه و تحقیق مقالت هشتم از کتاب میزان الحکمه خازنی

سمیرا دباغ منش

دکتر نیک سرشت

دکتر جمشیدنژاد اول

دفاع شده

 1.  

مبانی نظری ساعت های آفتابی در تمدن اسلامی به انضمام ترجمه و شرح متن «رساله فی الرّخامات الافقیة » از ابن هیثم

پویان رضوانی

دکتر محمد باقری

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

ابوالبرکات بغدادی و مسئله حرکت با توجه به جزء اول از جلد۲ کتاب المعتبر فی الحکمه

مجتبی بهروزی نژاد

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر حسن ابراهیمی

دفاع شده

 1.  

تاریخ آموزش علوم پزشکی در دارالفنون

رضا دادگر

دکتر سیدجمال موسوی

دکتر مهدی محقق و دکتر محمدرضا شمس اردکانی

دفاع شده

 1.  

جامع بهادرخانی (خزینه علم الابصار): تصحیح، شرح و نقد

نعیم شرافت

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر سید جمال موسوی

دفاع شده

 1.  

تصحیح و تحلیل رساله در معرفت ربع اسطرلاب از عبدالقادر رویانی

روح الله متقیان

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

اسطرلاب مسرطن: ساختمان و کاربرد، بر مبنای تصحیح و ترجمه و شرح رساله ­ای از سجزی و تصحیح و شرح یک رساله فارسی از قرن نهم هجری

پویان شهیدی مارنانی

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح تحریر مأخوذات ارشمیدس تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

راحیل فارابی

دکتر محمد باقری

مشاور اول: دکتر معصومی همدانی

مشاور دوم: دکتر گیاهی یزدی

دفاع شده

 1.  

بررسی بحث مجانب های هذلولی در آثار ریاضی دانشمندان دوره اسلامی (به همراه ترجمه و تحقیق رساله فی کیفیة تصورالخطین اللذین یقربان و لایلتقیان ابوسعید سجزی)

زینب کریمیان

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمد اردشیر

دفاع شده

 1.  

سیر علم اوزان و مقادیر در دوره اسلامی با تأکید بر مقاله هفتم کتاب میزان الحکمه خازنی (تحقیق، ترجمه و شرح)

حسین فلاح یخدانی

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

بررسی مفاهیم بنیادی هندسه در اصول اقلیدس: فارسی، عربی و یونانی

محمد میثاق محمدی

دکتر احمد پاکتچی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح (شرح مقاله دهم اصول اقلیدس) تألیف محمدباقر یزدی

زهرا پور نجف

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمد باقری

دفاع شده

 1.  

تصحیح و تحلیل تحریر مقاله صورة الکسوف کمال الدین فارسی

فرهنگ رضانیا

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد/ مشاور دوم: دکتر ایرج نیک سرشت

دفاع شده

 1.  

مکان در نظر ابن سینا و ملاصدرا: مطالعه تطبیقی

ناصر کریمی لقب

دکتر محمد جواد اسماعیلی

دکتر سعید انواری

دفاع شده

 1.  

حرکت مکانی نزد ابن باجه با ترجمه و شرح فصل هفتم کتاب شرح السماع الطبیعی لارسطوطالیس

سید عباس موسوی

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سیدجمال موسوی

دفاع شده

 1.  

تصحیح انتقادی، ترجمه و تحلیل باب چهارم (فی معرفه مقادیرالابعاد و الاجرام) کتاب التحفة الشاهیة قطب الدین شیرازی

فریبا پایروند ثابت

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر سید جمال موسوی

دفاع شده

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح رساله در اِبصار  اثر غیاث الدین منصور دشتکی و مقایسه آراء و نظرات وی با آراء کمال ­الدین فارسی در موضوع ابصار از کتاب البصائر فی علم المناظر

مسعوده حسینی مصطفوی

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سید جمال موسوی

دفاع شده

 1.  

تصحیح انتقادی و تحلیل بخش آثار علوی (ده فصل و بیست اصل نخست) در دانشنامه جهان از غیاث الدین علی ابن امیران حسینی اصفهانی

نفیسه سادات دهقانی

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر ایرج

نیک سرشت

دفاع شده

 1.  

پایه های نظری، ساختمان و عملکرد پرگار تامّ به انضمام تصحیح، ترجمه و شرح مقاله فی البرکار التام نوشته هبه الله بدیع اسطرلابی

محمود شهیدی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمدجواد ناطق

دفاع شده

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح بخش هایی از کتاب المستقصی اثر محمدمهدی نراقی ( از باب هیئه الاجرام البسیطه و اوضاعها و مایلزمها و مایتعلق بها تا بحث ترتیب الاجرام و نضدها)

محمد زندیه

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح مقاله دوم و سوم از مقصد اول رساله غیاث الدین منصور دشتکی در قبله

راضیه سادات موسوی

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر رسول جعفریان

دفاع شده

 1.  

ویرایش انتقادی، ترجمه و شرح مقاله نهم کتاب تحریرالمجسطی تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

محمدصادق انصاری

دکتر موسی اکرمی

مشاور اول: دکتر حنیف قلندری/ مشاور دوم: دکتر جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

ورود نجوم جدید به ایران پیش از دارالفنون و تصحیح رسالۀ علم النجوم

سیدهادی طباطبایی

دکتر موسی اکرمی

دکتر توفیق حیدرزاده

دفاع شده

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح ۴ فصل اول الامع فی امثلة الزیج الجامع تألیف علی بن احمد نسوی

مریم زمانی

دکتر محمد باقری

دکتر جمشید نژاد اول

دفاع شده

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح بخش ­های ریاضی کتاب الشطرنج، متون برگزیده از العدلی، ابوبکر الصولی و دیگران

مجیده قاضی زاده

راهنمای اول: دکتر محمد باقری، راهنمای دوم: دکتر سیدعبدالله محمودیان

دکتر سیدجمال موسوی

دفاع شده

 1.  

مدل های سیارات علوی در رساله لوامع النوریه غیاث الدین منصور دشتکی

سید محمدهادی طباطبایی یزدی

دکتر امیر محمد گمینی

دکتر موسی اکرمی

دفاع شده

 1.  

جایگاه ریاضیات و نجوم در طبقه بندی علوم از زمان شمس الدین آملی یزدی تا پایان دوره صفوی

مصطفی زارع اردکانی

دکتر موحدنژاد

دکتر امیرمحمد گمینی

دفاع شده

 1.  

تصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتاب قانون ناصری (در خصوص سیارات و ستاره ­های دنبال ه­دار) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن ۱۳

سیدامیر سادات موسوی

دکتر حسین معصومی

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

مفهوم صورت در نورشناسی ابن هیثم و مقایسه آن با ابن سینا

زهرا قزلباش

دکتر محمدجواد اسماعیلی

دکتر حسین معصومی همدانی

ناتمام

(انصراف)

 1.  

تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل دوم از رساله غایه الادراک فی درایه الافلاک اثیرالدین ابهری

فاطمه گنجی

دکتر محمد باقری

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

شیمی در دارالفنون

طاهره باقری چیمه

دکتر رضا کوهکن

دکتر اصغرقائدان (مشاور اول) و دکتر علیرضا شایسته (مشاور دوم)

دفاع شده

 1.  

تحول کارکرد و کاربرد ترازو و معیارسنجی از عالم یونانی به عالم اسلامی (تا قرن پنجم)

ابوذر فرض پور ماچیانی

دکتر محمدجواد ناطق)

دکتر محمد باقری

دفاع شده

 1.  

تبیین خواص اجسام بسیط و موضع آنها در جهان بر اساس مقاله دوم از رساله کشف الحقائق فی تحریر الدقائق و مقاصد سوم و چهارم از رسالۀ منتهی الافکار فی ابانة الاسرار اثیرالدین ابهری

محمدحسین میری

دکتر حنیف قلندری

دکتر محمدجواد ااسماعیلی

دفاع شده

 1.  

رساله السفیر فی الهیئة غیاث‌الدین منصور دشتکی تصحیح، ترجمه و شرح

فاطمه کیقبادی

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

دفاع شده

 1.  

تصحیح انتقادی و تحلیل باب اول از جمله دوم از کتاب المنصّص فی شرح المخلّص اثر نجم‌الدین دبیران کاتبی قزوینی

محمدحسین چوپانی

دکتر حسین معصومی همدانی

سید محمود یوسف ثانی

دفاع شده

 1.  

نجوم غیر بطلمیوسی در در دوران صفوی بر اساس شرح تشریح الافلاک محمد کاظم تنکابنی به همراه تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل سوم آن

داوود احمدی

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

تصحیح و تحقیق در بخش هیئت کتاب بیان‌النجوم اثر حبیش تفلیسی

بتول لطفی

دکتر موسی اکرمی

دکتر امیرمحمد گمینی

دفاع شده

 1.  

قانون جزء التألیف من الموسیقی: تصحیح، ترجمه و شرح

محمد عواطف رستمی

دکتر سید حسین میثمی

سید عبدالله انوار

دفاع شده

 1.  

از طبیعیات تا فیزیک جدید: چگونگی ورود فیزیک جدید به ایران از زمان دارالفنون

محمد سلیمانی‌تبار

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر داریوش رحمانیان

دفاع شده

 1.  

مواجهه با نجوم جدید در عصر قاجار: بررسی آراء کریمخان کرمانی، اعتضادالسلطنه و هبةالدین شهرستانی

رضا آقایی

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

حساب‌الفرائض در آثار فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح رسالۀ حساب‌الفرائض منسوب به علامه حلی

محمدجواد محمدحسینی

دکتر حسین سید جمال موسوی

آیت‌الله محمدعلی جاودان

دفاع شده

 1.  

واژگان علم حساب در آثار فارسی تا قرن 13 هجری قمری

فاطمه سادات سعادتمند

دکتر یونس کرامتی

دکتر علی شهیدی

دفاع شده

 1.  

مکان و زمان از نظر سیف‌الدین آمدی: مقدمه، تصحیح و شرح بخش مکان و زمان کتاب النور الباهر فی الحکم الزواهر

منصوره شکیبا طرقی

دکتر محمدجواد اسماعیلی

دکتر امیرمحمد گمینی

دفاع شده

 1.  

استخراج آهن و خواص و ساخت آلیاژهای آن بر اساس کتاب البرهان فی اسرار علم المیزان عزالدین ایدمیر بن علی جلدکی به همراه تصحیح و ترجمه کتاب دوم از قسمت سوم آن

عمادالدین شریف عسگری

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دفاع شده

 1.  

ورود فناوری ارتباطی (تلگراف) به ایران

احسان محمودپور مطلق

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر یونس کرامتی

دفاع شده

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح کتاب احصاء الایقاعات ابونصر محمد بن محمد فارابی

آزیتا صادقین

دکتر هومان اسعدی و آذرتاش آذرنوش

دکتر امیرمحمد گمینی

دفاع شده

 1.  

سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی: ویرایش انتقادی و فرهنگ اصطلاحات

حسن کمار

دکتر یونس کرامتی

دکتر عسگر بهرامی

دفاع شده

 1.  

بررسی مسألۀ عرض دائرةالبروجی سیارات در زیج الغ‌بیگ

مصطفی یاوری

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حمید بهلول

دفاع شده

 1.  

بررسی آلات رفع ماء در آثار جزری و تقی‌الدین راصد

سید مجید طلوع مقدم

دکترایرج نیک‌سرشت

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

تقسیمات زمان در نجوم هندی و ردپای آن در آثار نجوم دورۀ اسلامی

بنت‌الهدی عطاءاللهی

دکتر حنیف قلندری

دکتر علی شهیدی

دکتر محمد باقری

دفاع شده

 1.  

بررسی ابزارهای رصدی در رسالۀ آلات الرصدیه اثر خازنی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح رساله

رضا کیانی

دکتر حنیف قلندری

دکتر امیرمحمد گمینی

دفاع شده

 1.  

نظریۀ کسوف و خسوف بطلمیوس به همراه تصحیح مقاله ششم تحریر المجسطی خواجه نصیرالدین طوسی

زینب سیار

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر محمد باقری

دفاع شده

 1.  

تصحیح انتقادی ترجمۀ عربی مقالۀ هفتم الکُنّاش الصغیر یوحنا بن سرابیون و پژوهشی در جایگاه این اثر در سنت پزشکی اسلامی

سید احسان حسینی

دکتر یونس کرامتی

دکتر محمدمنصور طباطبایی

دفاع شده

 1.  

معانی کتاب هرون المخانیقی فی رفع الاشیاء الثقیله بالقو‌ه الیسیره منسوب به ابوحاتم اسفزاری: تصحیح و شرح

محمد صالح‌زاده

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

چشم‌پزشکی در متون فارسی دورۀ اسلامی تا پایان سدۀ 7ق

مریم سادات نقیب

 

 

دکتر یونس کرامتی

دکتر مهدی علیائی مقدم

دفاع شده

 1.  

مدیریت پسماند در تهران عصر قاجار، با تکیه بر جزوۀ ایجاد بلدیه نوشتۀ میرزا عباس خان مهندس باشی

سید مجتبی موسویان شریف‌زاده

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حسن امینی

دفاع شده

 1.  

ورود نجوم جدید به ایران در عصر فتحعلی شاه قاجار به همراه تصحیح و شرح رسالۀ «خلاصه‌ای در علم هیئت» نوشتۀ میرزا مسعود بن عبدالرحیم انصاری (1333ق)

محمدحسین پورعباس

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

دفاع شده

 1.  

روش ساخت و عملکرد ابزاری نجومی موسوم به «مطلع الانوار» به همراه تصحیح رسالۀ «مطلع الانوار و مطمح الانظار» اثر ملا محمدباقر یزدی

برات بشارتی‌منش

دکتر حنیف قلندری

دکتر حسن امینی

دفاع شده