کارگاه‌های آموزشی برگزار شده در پژوهشکده تاریخ علم

 • کارگاه آموزشی ساخت اسطرلاب، 1385.
 • کارگاه آموزشی «کاربردهای نجوم دورة اسلامی در فرائض دینی»، برگزارکنندگان: حجت‌الاسلام دکتر علیرضا موحدنژاد و علی‌اکبر نیّری، 11 و 18 آذرماه 1386.
 • کارگاه آموزشی اسطرلاب، برگزارکنندگان: ویلفرد دو خراف و اریک وان لیت (شاگردان پروفسور یان پیتر هوخندایک، استاد دانشگاه اوترخت هلند)، 15/10/86.
 • کارگاه آموزشی «مدل‌های سیاره‌ای بطلمیوس در مجسطی»، برگزارکنندگان: امیرمحمد گمینی، از 8/10/87 به مدت 4 هفته.
 • کارگاه آموزشی «اسطرلاب زورقی»، برگزارکنندگان: پروفسور یان پیتر هوخندایک، استاد وابسته دانشگاه تهران به همراه ویلفرد دگراف، یکشنبه 4/12/87.
 • کارگروه تصحیح نسخ خطی متون علمی، برگزارکنندگان: فاطمه سوادی، سجاد نیک‌فهم، از 27/02/88 به مدت 4 هفته.
 • کارگاه آموزشی «اسطرلاب»، برگزارکنندگان: سجاد نیک‌فهم خوب‌روان و پویان شهیدی، با همکاری موزه باغ نگارستان دانشگاه تهران، 28 و 27 اردیبهشت 1391.
 • کارگاه آموزشی «دوره مقدماتی آشنایی با نسخ خطی و تصحیح آن»، با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، 5 و 12 تیرماه 1391.
 • آموزش و ساخت ساعت آفتابی مکحله (کارگاه آموزشی)، پویان رضوانی و دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی، 23/08/91.
 • مشارکت در برنامه «مدرسه تابستانی حکمت طبیعی»، دکتر حنیف قلندری، 13-17 شهریورماه 1400.
 • کارگاه «جغرافیای ریاضی و ارتباط آن با دانش طب: شناخت دستگاه‌های مختصات و تقسیم‌بندی زمین به اقالیم در نجوم گذشته»، دکتر حنیف قلندری و فرانک عالم‌ بی‌ زر، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، 06/08/1400.