آدرس: خیابان انقلاب – خیابان قدس – کوچه فرهنگی– پلاک 23

شماره تلفن: 7-88993016

کدپستی: 1417734491

صندوق پستی: 1836-13145

پست الکترونیک:‌ tarikhelm@ut.ac.ir

پایگاه: https://utihs.ut.ac.ir

تماس با ما
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.