نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

 

 

مواد آزمون کارشناسی ارشد رشتة تاریخ علم

1. «گرایش تاریخ ریاضیات در جهان اسلام» 2. «گرایش تاریخ نجوم در جهان اسلام»  3. «گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلام» 4. «گرایش تاریخ پزشکی در جهان اسلام»

 

ردیف

مواد درسی

ضرایب

منابع پرسشهای آزمون

1

عربی

با ضریب3

قواعد عربی در سطح عربی دبیرستان و خوانش و فهم کتابهای تاریخ الحکمای قفطی ـ الفهرست ابن‌ندیم ـ مفتاح الحساب غیاث الدین جمشید کاشانی

2

زبان انگلیسی

با ضریب2

در سطح مقالات Encyclopedia Islamica در زمینه تاریخ ریاضیات و نجوم

3

ریاضیات

با ضریب3

در حد کتابهای حساب دیفرانسیل و انتگرال (تألیف جرج توماس: دانشگاه صنعتی شریف)

مبانی ریاضیات (یان استوارت: مرکز نشر دانشگاهی)

4

فیزیک

با ضریب2

در سطح کتابهای دوره درسی فیزیک (ج 1 و 2) زیر نظر گ.س.لندسبرگفیزیک پیش دانشگاهی

5

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

با ضریب3

 

علم و تمدن در اسلام، حسین نصر، انتشارات خوارزمی

سرآغازهای علم در غرب (دیوید لیندبرگ - نشر علمی و فرهنگی)

تاریخ علوم در اسلام (سید حسن تقی‌زاده) (دانلود)

مدخل پزشکی در دایرةالمعارف اسلامی (دانلود)

بخش «تاریخ تحول هندسه» در تاریج جامع ایران (دانلود)