کتب منتشر شده در پژوهشکده تاریخ علم

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ و فلسفه علم (مقالاتی از رشدی راشد و درباره او)

مولف:  دکتر حسین معصومی همدانی

ناشر همکار: هرمس

سال نشر: 1397

 

این کتاب دو بخش دارد. بخش اول  در باره کار راشد است که مشتمل بر مصاحبه ای با او و دو مقاله درباره جایگاه آثار او در تاریخ نورشناسی و تاریخ ریاضیات است. این بخش حکم مقدمه ای را دارد بر بخش دوم که ترجمه هشت مقاله از راشد در حوزه های مختلف تاریخ و فلسفه علم است. هر چند کوشیده ایم که این مقالات حتی المقدور غیر تخصصی باشند؛ اما ماهیت تاریخ علم طوری است که نمی توان در آن به کلیات اکتفا کرد و ورود در بحث های فنی غالباً ناگزیر است.

این کتاب در پژوهشکده تاریخ علم قابل تهیه است

 

 

 

 

 

دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی

مولف : دکتر امیر محمد گمینی

ناشر همکار: حکمت سینا

سال نشر: 1395

 

کیهان شناسی علمی از چه زمانی پاگرفت و در یونان و تمدن اسلامی تا چه حد از روش تجربی و ریاضی استفاده می کرد و چقدر تحت تأثیر فلسفه طبیعی بود؟ منجمان تمدن اسلامی چه راهکارهایی برای حل مشکلات علمی زمان خود پی گرفتند؟ برای پاسخ به این سوالات و پرسشهایی دیگر درباره تحولات علمی و تبادل نظرهای رایج  در نجوم تمدن اسلامی نیاز به پژوهش هایی مبتنی بر نسخ خطی به جا مانده و آخرین دستاوردهای مورخان دانشگاهی علم قدیم است. این کتاب نتایج این پژوهشها را در کنار پژوهش هایی جدیدتر برای متخصصان و غیر متخصصان علاقه مند به رشته تاریخ علم معرفی می کند. مخاطب این کتاب افرادی هستند که به تاریخ تحولات علوم در گذشته های دور و نزدیک دلبسته اند یا می خواهند با دستاوردهای فکری و فرهنگی تمدن اسلامی در حوزه علم هیئت آشنا باشند.

 این کتاب  در پژوهشکده تاریخ علم قابل تهیه است


          

 

 

سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره)

مولف : پویان رضوانی

ناشر همکار : میراث مکتوب

سال نشر: 1393

در این کتاب تصویر نسخه خطی مجموعه ای از آثار ثابت بن قره که هم اکنون با شماره 948 در کتابخانه کوپرولو در استانبول ترکیه نگهداری می شود؛ تقدیم پژوهندگان تاریخ علم دوره اسلامی شده است. این مجموعه شامل سه رساله از ثابت با عنوان های کتاب فی آلات الساعات التی تسمی رخامات؛ قول فی ایضاح الوجه الذی ذکر بطلمیوس انّ به  استخرج من تقدمه مسیرات القمر الدوریه و هی المستویه و کتاب فی عمل شکل مجسم ذی اربع عشره قاعده تحیط به کره معلومه است که دو رساله نخست در نجوم و سومی در ریاضی نوشته شده است.