پایان‌نامه‌های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد تاریخ علم

 

ردیف

عنوان پایان‌نامه

نام دانشجو

سال ورودی

نام استاد راهنما

استاد مشاور

گرایش

تاریخ دفاع

 1.  

مبانی ریاضیات و کاربردهای اسطرلاب با تأکید بر متون کهن؛

 تسطیح الاسطرلاب محیی‌الدین مغربی

سید محمد مظفری

84

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر هادی عالم‌زاده

نجوم

27/04/86

 1.  

آموزش ریاضی در دارالفنون (عصر قاجار)

محمد پسندیده

84

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا رکنی

ریاضی

25/09/86

 1.  

رسالة الزبدة فی الهیئة خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق

حنیف قلندری

84

دکتر موسی اکرمی

دکتر حسین معصومی همدانی

نجوم

04/09/86

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح باب ششم (محلول‌ها) کتاب الریاض‌الکبیر منسوب به جابر بن حیان

سعید اکبری شاد

84

دکتر جعفر آقایانی چاوشی و حسین مهدوی

دکتر قیس آل قیس

ریاضی

28/06/86

 1.  

الرسالة المعینیة خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق

حسن امینی

84

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر حسین معصومی همدانی

نجوم

25/06/87

 1.  

سلّم السماء: تصحیح، ترجمه و تحقیق

حمید بهلول

84

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر محمد باقری

دکتر سید جمال موسوی

ریاضی

07/12/86

 1.  

تحلیل روش ابوریحان بیرونی در محاسبة تسییر [ویرایش، ترجمه و شرح باب پنجم از مقالة یازدهم قانون مسعودی]

حسین روح‌اللهی

84

دکتر محمد باقری

آقای حمیدرضا گیاهی یزدی

نجوم

30/11/86

 1.  

شرح و تصحیح رسالة البدیع فی علم‌الحساب از مسعود بن احمد خاصبکی

مرجان خان‌بگی

84

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر موسی اکرمی

ریاضی

02/07/86

 1.  

نظریة جزء لایتجزی در طبیعیات فخر رازی

بنفشه افتخاری

84

دکتر موسی اکرمی

دکتر حسین معصومی همدانی

ریاضی

30/11/86

 1.  

ویرایش متن عربی، ترجمه فارسی و شرح باب چهارم از مقالة پنجم مفتاح الحساب غیاث‌الدین جمشید کاشانی

محمدرضا عرشی

85

دکتر محمد باقری

دکتر محمدقاسم وحیدی‌اصل و

دکتر غلامرضا جمشید‌نژاد

ریاضی

24/09/87

 1.  

تناسب در ریاضیات هندی: تصحیح، ترجمه و شرح مقالة فی راشیکات الهند ابوریحان بیرونی

مهدی کاوه یزدی

85

دکتر محمد باقری

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

ریاضی

29/05/87

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح فصل اول از کتاب البصائر فی علم المناظر کمال‌الدین فارسی

مریم فرحمند

 

85

دکتر معصومی همدانی

دکتر توسلی

نجوم

10/09/88

 1.  

مدل سیاره‌ای قطب‌الدین شیرازی برای سیارات علوی (زحل، مشتری و مریخ) بر اساس کتاب اختیارات مظفری

امیرمحمد گمینی

85

دکتر معصومی همدانی

آقای حمیدرضا گیاهی یزدی

نجوم

29/10/87

 1.  

شرح حال مهندسان دورۀ اسلام

رحیم سودانی

85

دکتر نیک‌سرشت

دکتر محمدجواد ناطق

ریاضی

07/11/87

 1.  

تناهی ابعاد در جهان اسلام

سجاد هجری

85

دکتر سید حمید طالب‌زاده

دکتر موسی اکرمی

ریاضی

24/06/88

 1.  

کتاب فی جرمی النیرین و بعدیهما لارسطرخوس: تصحیح، ترجمه و شرح

حمید پروانه چلارسی

85

دکتر حسین معصومی همدانی

غلامرضا جشمیدنژاد اول

ریاضی

13/04/88

 1.  

اسطرلاب خطی، ساختار و کاربرد

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان

85

دکتر محمد باقری

دکتر حسین معصومی همدانی

نجوم

10/09/88

 1.  

البصائر فی علم المناظر: ویرایش، ترجمه و شرح فصل دوم».

محسن دهش

85

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر غلامرضا جمیشدنژاد اول

ریاضی

09/04/88

 1.  

«مبحث رؤیت هلال در قانون مسعودی: تصحیح، ترجمه و شرح باب 14 از مقالت هشتم»

حسین شیرازی حاجی‌میری‌ها

85

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

دکتر علیرضا موحدنژاد

نجوم

14/07/88

 1.  

ویرایش و شرح باب سوم و چهارم و پنجم نسخه فارسی کتاب کشف القناع عن اسرار شکل القطاع خواجه تصیرالدین طوسی»

داوران: دکتر وحیدی اصل و آقای یونس کرامتی

یونس مهدوی

85

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمدباقری

نجوم

10/09/88 نمره دفاع 20

 1.  

زیج اشرفی؛ تصحیح، شرح و تحقیق بر نخستین مقاله زیج اشرفی در معرفت تواریخ

داوران: دکتر محمدباقری و دکتر نیک سرشت

 

 

محمد طالب‌رجبی

85

دکتر موسی اکرمی

دکتر جمشیدنژاد اول

نجوم

11/09/88

 1.  

ترجمه و تحقیق منازل قمر نزد اعراب و هندوان بر اساس قانون مسعودی و ماللهند

داوران: دکتر محمد باقری و دکتر گیاهی یزدی

حبیب‌الله جعفری

86

دکتر موسی اکرمی

دکتر جمشیدنژاد

نجوم

30/11/89

 1.  

آثار و آراء قوشچی در نجوم

داوران: دکتر اکرمی و آقای امیرمحمد گمینی

صادق شهریار

86

دکتر نیک‌سرشت

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

نجوم

27/07/89

 1.  

علم میزان نزد جابر بن حیّان

محمد جوهرچی

86

دکتر رضا کوهکن

دکتر ایرج نیک‌سرشت

ریاضی

15/09/89

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح تحریر اکراتئودوسیوس تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

داوران: دکتر محمدباقری و دکتر قائدان

معصومه امیری مقدم

86

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا جمشیدنزاد

نجوم

09/09/89

 1.  

مقایسۀ آراء فارابی و ابن خلدون در طبقه‌بندی علوم ریاضی و طبیعی

داوران: دکتر مسعودصادقی و دکتر قائدان

رضا محمدی‌نسب

86

دکتر موسی اکرمی

دکتر ایرج  نیک‌سرشت

ریاضی

30/ 6/ 89

 1.  

رساله مناظر و مرایا اثر قاسم علی قاینی

داوران: دکتر جمال موسوی و دکترغلامحسین رحیمی

 

 

 

مرجان اکبری

86

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد و دکتر گیاهی یزدی

نجوم

27/11/88

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح کتاب القرانات منسوب به کوشیار بن لبّان گیلی

داوران: دکتر معصومی همدانی و دکتر جمال موسوی

مینا مزیدی

86

دکتر محمد باقری

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

نجوم

15/08/89

 1.  

پژوهشی در باره اسطرلاب زورقی

داوران: دکتر جمال موسوی و دکتر رضا کوهکن

سید جوادحسینی طباطبایی

86

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنزاد اول

نجوم

02/09/89

 

 1.  

بررسی ساز و کارهای ساعت های آبی به انضمام ترجمه و تحقیق مقالت هشتم از کتاب میزان الحکمه خازنی

داوران: دکتر غلامحسین رحیمی و دکتر محمدباقری

سمیرا دباغ منش

87

دکتر نیک سرشت

دکتر جمشیدنژاد اول

نجوم

18/11/89

 1.  

مبانی نظری ساعت های آفتابی در تمدن اسلامی به انضمام ترجمه و شرح متن «رسالة فی الرّخامات الافقیه» از ابن هیثم

داوران: دکتر معصومی همدانی و دکتر موسی اکرمی

پویان رضوانی

87

دکتر محمد باقری

 

دکتر غلامرضا جمشیدنزاد اول

 

نجوم

12/11/89

 1.  

ابوالبرکات بغدادی و مسئله حرکت با توجه به جزء اول از جلد2 کتاب المعتبر فی الحکمه

مجتبی بهروزی نژاد 7

87

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر حسن ابراهیمی

ریاضی

15/09/ 89

 1.  

پایه های نظری، ساختمان و عملکرد پرگار تامّ به انضمام تصحیح، ترجمه و شرح مقالة فی البرکار التام نوشته هبة الله بدیع اسطرلابی

داوران: دکتر محمدباقری و دکتر قائدان

محمود شهیدی

86

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمدجواد ناطق

ریاضی

18/11/90

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح بخش هایی از کتاب المستقصی اثر محمدمهدی نراقی ( از باب هیئه الاجرام البسیطه و اوضاعها و مایلزمها و مایتعلق بها تا بحث ترتیب الاجرام و نضدها)

داوران: دکتر حمیدرضاگیاهی یزدی و دکتر محمدباقری

محمد زندیه

 

87

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنزاد اول

نجوم

15/11/90

 1.  

تاریخ آموزش علوم پزشکی در دارالفنون

داوران: دکتر بادکوبه و دکتر اصفهانی

رضا دادگر

87

دکتر سیدجمال موسوی

دکتر مهدی محقق و دکتر محمدرضا شمس اردکانی

ریاضی

 

05/07/90

 

 1.  

جامع بهادرخانی (خزینه علم الابصار): تصحیح، شرح و نقد

 داوران: دکتر جمشیدنژاد و دکتر غلامحسین رحیمی

نعیم شرافت

 

87

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سید جمال موسوی

ریاضی

 

11/07/90

 

 1.  

تصحیح و تحلیل رساله در معرفت ربع اسطرلاب از عبدالقادر رویانی

داوران: دکتر سیدحمال موسوی و دکتر محمدباقری

روح الله متقیان

 

87

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر جمشیدنژاد

ریاضی

30/07/90

 

 1.  

اسطرلاب مسرطن: ساختمان و کاربرد، بر مبنای تصحیح و ترجمه و شرح رساله­ای از سجزی و تصحیح و شرح یک رساله فارسی از قرن نهم هجری

داوران: دکتر معصومی همدانی و دکتر گیاهی یزدی

پویان شهیدی مارنانی

87

دکتر محمد باقری

دکتر غلامرضا جمشیدنزاد اول

نجوم

30/07/90

 

 1.  

بررسی بحث مجانب های هذلولی در آثار ریاضی دانشمندان دوره اسلامی (به همراه ترجمه و تحقیق رساله فی کیفیه تصورالخطین الذین یقربان و لایلتقیان ابوسعید سجزی)

زینب کریمیان

88

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمد اردشیر

ریاضی

15/07/91

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح تحریر مأخوذات ارشمیدس تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

 راحیل فارابی

88

دکتر محمد باقری

مشاور اول: دکتر معصومی همدانی

مشاور دوم: دکتر گیاهی یزدی

 

ریاضی

 

15/07/91

 1.  

بررسی مفاهیم بنیادی هندسه در اصول اقلیدس: فارسی، عربی و یونانی

محمد میثاق محمدی

88

دکتر احمد پاکتچی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

ریاضی

18/11/91

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح (شرح مقاله دهم اصول اقلیدس) تألیف محمدباقر یزدی

زهرا پورنجف

88

دکتر معصومی همدانی

دکتر  محمد باقری

فیزیک

31/06/92

 1.  

سیر علم اوزان و مقادیر در دوره اسلامی با تأکید بر مقاله هفتم کتاب میزان الحکمه خازنی (تحقیق، ترجمه و شرح)

حسین فلاح یخدانی

88

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

ریاضی

15/07/91

 1.  

تصحیح و تحلیل تحریر مقاله صورة الکسوف کمال الدین فارسی

فرهنگ رضانیا

89

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

فیزیک

07/07/92

 1.  

مکان در نظر ابن سینا و ملاصدرا: مطالعه تطبیقی

ناصر کریمی لقب

89

دکتر محمدجواد اسماعیلی

دکتر سعید انواری

فیزیک

 

08/07/92

 1.  

ترجمه و شرح فصل هفتم کتاب شرح السماع الطبیعی لارسطوطالیس

سید عباس موسوی

89

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سیدجمال موسوی

فیزیک

01/07/92

 1.  

تصحیح انتقادی، ترجمه و تحلیل باب چهارم (فی معرفة مقادیرالابعاد و الاجرام) کتاب التحفة الشاهیة قطب الدین شیرازی

فریبا پایروند ثابت

89

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر سید جمال موسوی

فیزیک

07/07/92

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح «رساله در اِبصار» اثر غیاث الدین منصور دشتکی و مقایسه آراء و نظرات وی با آراء کمال­الدین فارسی در موضوع ابصار از کتاب البصائر فی علم المناظر

 

 

مسعوده حسینی مصطفوی

89

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سید جمال موسوی

فیزیک

6/07/92

 1.  

تصحیح انتقادی و تحلیل بخش آثار علوی (ده فصل و بیست اصل نخست) در دانشنامه جهان از غیاث الدین علی ابن امیران حسینی اصفهانی

نفیسه سادات دهقانی

89

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر ایرج

نیک سرشت

فیزیک

6/07/92

 1.  

ورود نجوم جدید به ایران پیش از دارالفنون و تصحیح رسالۀ علم النجوم

داوران: دکتر گمینی و دکتر قلندری

سید هادی طباطبایی

90

دکتر موسی اکرمی

دکتر توفیق حیدرزاده

نجوم

29/06/93

 1.  

ویرایش، ترجمه و شرح 4 فصل اول اللامع فی امثلة­الزیج الجامع تألیف علی بن احمد نسوی

مریم زمانی

90

دکتر محمد باقری

دکتر جمشیدنژاد

نجوم

30/11/92

 

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح بخش­های ریاضی کتاب الشطرنج، متون برگزیده از العدلی، ابوبکر الصولی و دیگران

داوران: دکتر جمشیدنژاد و دکتر مسعود صباغان

مجیده قاضی زاده

90

دکتر محمد باقری (راهنمای اول) و دکتر سیدعبادالله محمودیان (راهنمای دوم)

دکتر سید جمال موسوی

نجوم 90

25/6/93

 

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح مقاله دوم و سوم از مقصد اول رساله غیاث­الدین منصور دشتکی در قبله

داوران: دکتر محمد باقری و دکتر علیرضا موحدنژاد

راضیه سادات موسوی

90

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر رسول جعفریان

نجوم

20/11/93

 1.  

ویرایش انتقادی، ترجمه و شرح مقاله نهم کتاب تحریرالمجسطی تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

داوران: دکتر موحدنژاد و دکتر گمینی

محمد صادق انصاری

90

دکتر موسی اکرمی

دکتر حنیف قلندری

نجوم

30/07/93

 

 1.  

مدل های سیارات علوی در رساله لوامع النوریه غیاث الدین منصور دشتکی

داوران: دکتر علیرضا موحدنژاد و دکتر حنیف قلندری

سید محمد هادی طباطبایی یزدی

91

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر موسی اکرمی

ریاضی

15/07/94

 

 1.  

جایگاه ریاضیات و نجوم در طبقه بندی علوم از زمان شمس الدین آملی یزدی تا پایان دوره صفوی

داوران: دکتر مسعود صادقی

مصطفی زارع اردکانی

90

دکتر علیرضا موحدنژاد

دکتر امیرمحمد گمینی

نجوم

29/11/93

 

 1.  

تصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتاب قانون ناصری (در خصوص سیارات و ستاره­های دنباله­دار) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن 13

داوران: دکتر گمینی و دکتر حسین شیخ رضایی

سیدامیر سادات موسوی

91

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر حنیف قلندری

ریاضی

15/07/94

 

 1.  

تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل دوم از رساله غایه الادراک فی درایه الافلاک اثیرالدین ابهری

فاطمه گنجی

92

دکتر محمد باقری

دکتر حنیف قلندری

نجوم

13/07/95

 1.  

شیمی در دارالفنون

داور: دکتر سیدجمال موسوی

طاهره باقری چیمه

92

دکتر رضا کوهکن

دکتر قائدان (مشاور اول) و دکتر علیرضا شایسته (مشاور دوم)

فیزیک

31/06/94

 1.  

تحول کارکرد و کاربرد ترازو  و معیارسنجی از عالم یونانی به عالم اسلامی (تا قرن پنجم)

داوران: دکتر عبدالرسول عمادی و حنیف قلندری

 

ابوذر فرض پور ماچیانی

91

دکتر یونس کرامتی

دکتر محمد باقری

ریاضی

28/11/94

 

 1.  

تبیین جایگاه خواص اجسام بسیط و موضع آنها در جهان بر اساس مقاله دوم از رساله کشف الحقایق فی تحریرالدقائق و مقاصد سوم و چهارم از رساله منتهی الافکار فی ابانه الاسرار اثیرالدین ابهری

داوران: دکتر گمینی و دکتر عبدالرسول عمادی

محمدحسین میری

92

دکتر حنیف قلندری

دکتر محمدجواد اسماعیلی

نجوم

13/07/95

 1.  

رساله السفیر فی الهیئه اثر غیاث الدین منصور دشتکی: ترجمه، تصحیح و شرح

داوران: دکتر قلندری و دکتر نیک سرشت

فاطمه کیقبادی

92

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

نجوم

18/11/94

 1.  

تصحیح و تحقیق در بخش هیأت کتاب بیان النجوم اثر حبیش تفلیسی

بتول لطفی

92

دکتر موسی اکرمی

دکتر امیرمحمد گمینی

نجوم

13/07/95

 1.  

نجوم غیربطلمیوسی در دوران صفوی بر اساس شرح تشریح الافلاک محمدکاظم تنکابنی به همراه تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل سوم آن

داود احمدی

92

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

نجوم

13/07/95

 1.  

تصحیح انتقادی و تحلیل باب اول از جمله دوم از کتاب دوم المنصّص فی شرح المخلّص اثر نجم الدین دبیران کاتبی قزوینی

محمدحسین چوپانی

92

دکتر حسین معصومی همدانی

دکترسید محمود یوسف ثانی

فیزیک

12/07/95

 1.  

از طبیعیات تا فیزیک جدید: چگونگی ورود فیزیک جدید به ایران از زمان دارالفنون

محمد سلیمانی تبار

92

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر داریوش رحمانیان

فیزیک

13/07/95

 1.  

قانون جزء التألیف من الموسیقی: تصحیح، ترجمه و شرح

محمد عواطف رستمی

 

92

دکتر سیدحسین میثمی 

دکتر سیدعبدالله انوار

فیزیک

24/11/95

 1.  

مواجهه با نجوم جدید در عصر قاجار: بررسی آراء کریمخان کرمانی، اعتضادالسلطنه و هبه الدین شهرستانی

داور: دکتر حسین معصومی همدانی

رضا آقایی

92

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

نجوم

12/07/95

 1.  

حساب الفرائض در آثار فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح رساله «حساب الفرائض» منسوب به علامه حلی

محمدجواد محمد حسینی

93

(دکتر حسین معصومی همدانی انصراف دادند)

دکتر جمال موسوی

آیت الله محمدعلی جاودان

ریاضی

07/05/96

 1.  

واژگان علم حساب در آثار فارسی تا قرن 13ه. ق

فاطمه سادات سعادتمند

93

دکتر یونس کرامتی

دکتر علی شهیدی

ریاضی

29/06/96

 1.  

مکان و زمان از نظر سیف الدین آمِدی:  مقدمه، تصحیح و شرح بخش مکان و زمان کتاب النورالباهر فی الحکم الزواهر

منصوره شکیبا طرقی

93

دکتر محمدجواد اسماعیلی

دکتر امیرمحمد گمینی

ریاضی

27/06/96

 1.  

استخراج آهن و خواص و ساخت آلیاژهای آن بر اساس کتاب البرهان فی اسرار علم المیزان عزالدین ایدمیربن علی جلدکی، به همراه تصحیح و ترجمه کتاب دوم از قسمت سوم آن

عمادالدین شریف عسگری

93

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر ایرج نیک سرشت

ریاضی

22/06/96

 1.  

ورود تلگراف به ایران به همراه تصحیح انتقادی نسخه «رسالة فی قواعد تلگراف» اثر عبدالغفار اصفهانی (نجم‌الدوله»

احسان محمودپور مطلق

93

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر یونس کرامتی

ریاضی

01/07/96

 1.  

تصحیح، ترجمه و شرح کتاب احصاء الایقاعات ابونصر محمد بن محمد فارابی

آزیتا صادقین

93

دکتر هومان اسعدی و آذرتاش آذرنوش

دکتر امیرمحمد گمینی

ریاضی

23/11/96

 1.  

سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی: ویرایش انتقادی و فرهنگ اصطلاحات

حسن کمار

94

دکتر یونس کرامتی

دکتر عسگربهرامی

نجوم

31/06/97

 1.  

بررسی مسألۀ عرض دائرةالبروجی سیارات در زیج الغ‌بیگ

مصطفی یاوری

94

دکتر حنیف قلندری

حمید بهلول

نجوم

26/06/97

 1.  

بررسی آلات رفع ماء در آثار جزری و تقی‌الدین راصد

سید مجید طلوع مقدم

94

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر حنیف قلندری

فیزیک

25/06/97

 1.  

تقسیمات زمان در نجوم هندی و ردپای آن در آثار نجوم دورۀ اسلامی

بنت‌الهدی عطاءاللهی

94

دکتر حنیف قلندری

علی شهیدی

محمد باقری

نجوم

26/06/97

 1.  

بررسی ابزارهای رصدی در رسالۀ آلات الرصدیه اثر خازنی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح رساله

رضا کیانی

95

دکتر حنیف قلندری

دکتر امیرمحمد گمینی

ریاضی

11/04/98

 1.  

نظریۀ کسوف و خسوف بطلمیوس به همراه تصحیح مقاله ششم تحریر المجسطی خواجه نصیرالدین طوسی

زینب سیار

95

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر محمد باقری

ریاضی

27/06/98

 1.  

تصحیح انتقادی ترجمۀ عربی مقالۀ هفتم الکُنّاش الصغیر یوحنا بن سرابیون و پژوهشی در جایگاه این اثر در سنت پزشکی اسلامی

سید احسان حسینی

95

دکتر یونس کرامتی

دکتر محمدمنصور طباطبایی

ریاضی

30/06/98

 1.  

معانی کتاب هرون المخانیقی فی رفع الاشیاء الثقیله بالقو‌ه الیسیره منسوب به ابوحاتم اسفزاری: تصحیح و شرح

محمد صالح‌زاده

95

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر حنیف قلندری

ریاضی

31/06/98

 1.  

چشم‌پزشکی در متون فارسی دورۀ اسلامی تا پایان سدۀ 7ق

مریم سادات نقیب

 

 

95

دکتر یونس کرامتی

دکتر مهدی علیائی مقدم

ریاضی

15/12/97

 1.  

مدیریت پسماند در تهران عصر قاجار، با تکیه بر جزوۀ ایجاد بلدیه نوشتۀ میرزا عباس خان مهندس باشی

سید مجتبی موسویان شریف‌زاده

95

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حسن امینی

ریاضی

31/06/98

 1.  

ورود نجوم جدید به ایران در عصر فتحعلی شاه قاجار به همراه تصحیح و شرح رسالۀ «خلاصه‌ای در علم هیئت» نوشتۀ میرزا مسعود بن عبدالرحیم انصاری (1333ق)

محمدحسین پورعباس

96

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

نجوم

21/07/99

 1.  

روش ساخت و عملکرد ابزاری نجومی موسوم به «مطلع الانوار» به همراه تصحیح رسالۀ «مطلع الانوار و مطمح الانظار» اثر ملا محمدباقر یزدی

برات بشارتی‌منش

96

دکتر حنیف قلندری

دکتر حسن امینی

نجوم

23/07/99

 1.  

پژوهش و ویرایش انتقادی ترجمه و تحریر فارسی تقویم الادویة علائی مغربی

هدی اویارحسین

97

دکتر یونس کرامتی

دکتر محمد صدر

طب

04/12/99

 1.  

پژوهشی در ترجمه و تحریر فارسی الصیدنه فی الطب

سارا فرض‌پور ماچیانی

97

دکتر یونس کرامتی

دکتر محمد صدر

طب

20/12/99

 1.  

پژوهشی در نورالعیون زرین‌دست و ویرایش انتقادی بخش داروشناسی و داروسازی (مقالات نهم و دهم) آن

ندا احمدی کاشانی

97

دکتر یونس کرامتی

دکتر گلپر نصری

طب

30/11/1400

 1.  

بررسی مطالب و اخبار علمی و صنعتی در مطبوعات علمی ایران دورۀ قاجار

 

منا شاکریان

97

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حسن امینی

ریاضی

12/07/1400

 1.  

ترجمه‌های فارسی تذکرة الکحالین همراه با ویرایش انتقادی مقاله نخست کهن‌ترین ترجمه

حامد خردپیشه

97

دکتر کرامتی

حسن امینی

طب

23/06/1401

 1.  

مقالۀ سوم کتاب نقد فلسفة دارون شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی: ترجمه، بررسی منابع و ارزیابی

سجاد اصلانی

98

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر یونس کرامتی

فیزیک

09/07/1401

 1.  

تصحیح و بررسی مقاله اول کتاب میزان الحساب قوشچی

سید جلیل عمادی

98

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر سیدجمال موسوی

فیزیک

30/11/1402

 1.  

جغرافیای ریاضی و گاهشماری در زیج یمینی

مائده حسین‌زاده

99

دکتر حنیف قلندری

دکتر امیرمحمدگمینی

ریاضی

25/11/1401

 1.  

تحلیل ریاضی مدلهای غیربطلمیوسی قطب الدین شیرازی برای عطارد: به همراه تصحیح بخش عطارد کتاب التحفة الشاهی

سارا سادات جعفری‌نژادیان شیرازی

99

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر حنیف قلندری

ریاضی

29/06/1402

 1.  

نظریه تکامل در ایران دوران پهلوی: پژوهشی دربارۀ نظریات گروه‌های مارکسیستی

سجاد سربلوکی

99

دکتر ایرج نیک‌سرشت

دکتر حسن امینی

ریاضیات

23/06/1401

 1.  

پژوهش و ویرایش قسم اول از التذکرة الاشرفیة در باب مقدمات نظری علم پزشکی

علی محیطی

99

دکتر امیرمحمد گمینی

دکتر یونس کرامتی

طب

30/11/1401